Resanterapi - Tre alternativ

The Touch of The Divine - EN RESANPROCESS

Änglahänder var först i Sverige med att erbjuda The Touch of The Divine - Resanterapi med understödjande massage. En kombination av massage och Resanterapi ger en förstärkt effekt av Resanprocessen och känns oerhört positiv. Genom beröring ges en ytterligare dimension till den djupa inre Resan, klienten får lättare och snabbare tillgång till sina känslor och känner sig också trygg i och med terapeutens närvaro i beröringen. 

The Touch of The Divine börjar med ett samtal där ditt problem tas upp till ytan. Efter att ha formulerat din innersta önskan med Resan följer avslappning och meditation. Först därefter lägger du dig på massagebänken där själva Resanprocessen äger rum. En session tar 3-4 timmar i anspråk.

 

The Touch of The Divine - GRÄNSLÖSA RESAN

Du som väljer Gränslösa Resan har redan från början bestämt dig för att göra en djup rensning och uppbyggnad av ditt inre. Vi bokar tre Resanprocesser med max 3-4 veckors mellanrum.

Genom samtal plockar vi fram din innersta önskan och mål med kommande processer. Via meditation slappnar du av och kommer i kontakt med ditt inre. Under själva Resanprocessen får du understödjande massage vilket ger dig snabbare tillgång till dina blockeringar, minnen och känslor samt ger dig tryggheten i en totalt närvarande terapeut.

Bäst resultat får du genom att boka tre tillfällen i tät följd. redan vid första mötet formulerar vi de mål som resan ska hjälpa dig att uppnå. Denna trestegsprocess kallas Gränslösa Resan. Den ger dig gränslösa möjligheter!

MINI-RETREAT

Änglahänder välkomnar dig till två dagars inre arbete för att hitta och lösa upp de känslomässiga blockeringar som hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut.  Mini-retreaten förläggs till ett lugnt och vackert beläget hotell i närheten där du har mitt hela fokus som enskild klient.

Dag 1: Promenad med samtal, meditation, Resanprocess, egen tid för reflektion och vila.

Dag 2: Uppföljningssamtal, meditation, Resanprocess, tid att landa och njuta.

Denna behandlingsform vänder sig till dig som söker en snabb och effektiv förändringsprocess i ditt liv. Den vänder sig till dig som söker enskild behandling och som trivs med ditt eget sällskap.