Resanterapi med understödjande massage

RESAN är boken som berättar om bakgrunden till Resanmetodens tillkomst. Efter att 1992 ha blivit diagnostiserad med en stor tumör i magen beskriver Brandon Bays i boken sin egen väg mot tillfrisknandet och den process som hennes upplevelser gav upphov till. Brandons metod grundar sig på aktuell medicinsk forskning om hur undertryckta känslor och saker vi inte orkat ta itu med leder till störningar i den mänskliga organismen. Detta i sin tur kan leda till olika former av sjukdom och att vi inte lyckas skapa det liv vi önskar. Lösningen, menar Brandon Bays, är att lyfta fram de undertryckta känslorna, bearbeta dem och gå vidare. Genom RESAN upplever människor hur de ökar sitt fysiska och känslomässiga välbefinnande, känner sig friare, mer kreativa och handlingskraftiga. Ingrid Carlsarv är ackrediterad Resanterapeut sedan 2007.

 

The Touch of The Divine - Resanterapi med understödjande massage

Änglahänder var först i Sverige med att erbjuda The Touch of The Divine - Resanterapi med understödjande massage. En kombination av massage och Resanterapi ger en förstärkt effekt av Resanprocessen och känns oerhört positiv. Genom beröring ges en ytterligare dimension till den djupa inre Resan, klienten får lättare och snabbare tillgång till sina känslor och känner sig också trygg i och med terapeutens närvaro i beröringen. 

The Touch of The Divine börjar med ett samtal där ditt problem tas upp till ytan. Efter att ha formulerat din innersta önskan med Resan följer avslappning och meditation. Först därefter lägger du dig på massagebänken där själva Resanprocessen äger rum. Detta är en                                                          behandlingsform som jag varmt rekommenderar och numera arbetar nästan uteslutande med.