Resan - bakgrund

RESAN är boken som berättar om bakgrunden till Resanmetodens tillkomst. Efter att 1992 ha blivit diagnostiserad med en stor tumör i buken beskriver Brandon Bays i boken sin egen väg mot tillfrisknandet och den process som hennes upplevelser gav upphov till. Brandons metod grundar sig på aktuell medicinsk forskning om hur undertryckta känslor och saker vi inte orkat ta itu med leder till störningar i den mänskliga organismen. Detta i sin tur kan leda till olika former av sjukdom och att vi inte lyckas skapa det liv vi önskar. Lösningen, menar Brandon Bays, är att lyfta fram de undertryckta känslorna, bearbeta dem och gå vidare. Genom RESAN upplever människor hur de ökar sitt fysiska och känslomässiga välbefinnande, känner sig friare, mer kreativa och handlingskraftiga. Ingrid Carlsarv är ackrediterad Resanterapeut sedan 2007.