Massage

MASSAGE i vår lokal. Spända axlar, stel nacke, ryggskott... Massage mjukar upp musklerna och lindrar smärtan. Jag ger Dig också tips på stretchövningar som hjälper Dig långsiktigt.


MASSAGE på jobbet. Änglahänder kommer till Din arbetsplats en till två gånger per månad och ger halvtimmeslånga massagebehandlingar. En bra investering i personalen för att öka välbefinnandet och stärka immunförsvaret. Spänningar och smärtor löses upp och sjukfrånvaron minskar.
 

 

LOTORPSMETODEN - Thoracal mobilisering.   Lotorpsmetoden är bra för:
- andningsbesvär, som astmaliknande besvär, 
- allergier i andningsvägarna som tex doftallergi, 
- svårigheter att få luft, tryck över bröstet och behov av djupandning
Lotorpsmetoden är utarbetad av Jan Karlsson i Lotorp. Med 30 års erfarenhet inom Räddningstjänsten har Karlsson varit med och räddat liv många gånger. Det centrala i alla lägen är att andningen fungerar. Med Lotorpsmetoden får du lära dig att tömma lungorna på gammal koldioxid. Därigenom får dina celler tillgång till nytt syresatt blod och har möjlighet att läka. Ingrid Carlsarv är auktoriserad andningsterapeut inom Lotorpsmetoden.