Frigörande massage

Frigörande Massage är en kortare variant av Resanterapi. Även här kopplar jag ihop Resan och Massage. Behandlingen tar 60 minuter och kan ses som en introduktion till Resanterapin. För den som är nyfiken men kanske lite tveksam till att ta steget fullt ut rekommenderar jag denna kortare behandling. Frigörande Massage är också en möjlighet för den som vill förändra sitt liv men som har svårt att avsätta tiden för en komplett Resanprocess.


Genom samtal plockar vi fram din innersta önskan och mål med kommande processer. Via meditation slappnar du av och kommer i kontakt med ditt inre. Under själva Resanprocessen får du understödjande massage vilket ger dig snabbare tillgång till dina blockeringar, minnen och känslor samt ger dig tryggheten i en totalt närvarande terapeut.

Bäst resultat får du genom att boka tre tillfällen i tät följd. redan vid första mötet formulerar vi de mål som resan ska hjälpa dig att uppnå. Denna trestegsprocess kallas gränslösa resan. Den ger dig gränslösa möjligheter.